1)  
A Call for Revolution: A Vision for the Future (hc) NR
(Book)
by Lama, Dalai
9780062866455 (0062866451)
HarperCollins
Publish Date: 2018-11-13
CDN Retail $23.99
2)  
Faerie Handbook (hc) NR
(Book)
by The Editors of Faerie Magazine
9780062668110 (0062668110)
HarperCollins
Publish Date: 2017-11-14
CDN Retail $43.50
3)  
Life After Darkness (tp) NR
(Book)
by Knight, Michelle
9781443454896 (1443454893)
HarperCollins
Publish Date: 2018-05-01
CDN Retail $22.99
4)  
Mermaid Handbook (hc) NR
(Book)
by Turgeon, Carolyn
9780062669568 (0062669567)
HarperCollins
Publish Date: 2018-05-15
CDN Retail $43.50
5)  
Momstrology (tp) NR
(Book)
by Edut, Ophira & Edut, Tali
9780062250469 (0062250469)
HarperCollins
Publish Date: 2014-04-15
CDN Retail $31.99
6)  
Undoctored (tp) NR
(Book)
by Davis, William
9781443446204 (1443446203)
HarperCollins
Publish Date: 2017-03-09
CDN Retail $22.99

Shopping Cart
 
Username: 
Password: