1)  
A Call for Revolution (hc) NR
(Book)
by Lama, Dalai
9780062866455 (0062866451)
HarperCollins
Publish Date: 2018-11-13
CDN Retail $23.99
2)  
Do What Feels Good (hc) NR
(Book)
by Bronfman, Hannah
9780062790958 (0062790951)
HarperCollins
Publish Date: 2019-01-08
CDN Retail $36.99
3)  
Faerie Handbook (hc) NR
(Book)
by The Editors of Faerie Magazine
9780062668110 (0062668110)
HarperCollins
Publish Date: 2017-11-14
CDN Retail $43.50
4)  
First, We Make the Beast Beautiful (hc) NR
(Book)
by Wilson, Sarah
9780062836786 (0062836781)
HarperCollins
Publish Date: 2018-04-24
CDN Retail $27.99
5)  
Jambalaya (tp) NR
(Book)
by Teish, Luisah
9780062508591 (0062508598)
HarperCollins
Publish Date: 1988-03-03
CDN Retail $21.00
6)  
Life After Darkness (tp) NR
(Book)
by Knight, Michelle
9781443454896 (1443454893)
HarperCollins
Publish Date: 2018-05-01
CDN Retail $22.99
7)  
Mermaid Handbook (hc) NR
(Book)
by Turgeon, Carolyn
9780062669568 (0062669567)
HarperCollins
Publish Date: 2018-05-15
CDN Retail $43.50
8)  
Momstrology (tp) NR
(Book)
by Edut, Ophira & Edut, Tali
9780062250469 (0062250469)
HarperCollins
Publish Date: 2014-04-15
CDN Retail $31.99
9)  
Undoctored (tp) NR
(Book)
by Davis, William
9781443446204 (1443446203)
HarperCollins
Publish Date: 2017-03-09
CDN Retail $22.99

Shopping Cart
 
Username: 
Password: